Koleran sveper över världen
Sven Renström donerar
Renströmska badets tvättanstalt öppnar 1879
hygien och tvål till alla och en var

det brinner ner 
det byggs upp
Carl Curman ropar:
ett ägg ett ägg åt alla och en var

det står tomt
det drar kallt
det flyttar in
teatersällskap
svartklubbar
nattliga samtal
efterfester flyter i ägget

Stresshantering sveper över världen
tunga värkande kroppar flyter i ägget
oro skall läka och försvinna

hoppet flyter i ägget
för den som kan dra av