Städa ej i sumpskog
hackspett grodor
häckar där
det finns liv i döda träd