Och han såg att trädet var där
och han fann att platsen var fri 
att platsen var hans
och han vilade