Trädgårdsskötsel runtomkring runtomkring
gullregn gullregn gullregn
ät ej av gullregn
du kan dö
vid trappan av sten
fyller 99 år i år
och kan aldrig aldrig dö
den trappan den kan aldrig aldrig dö
fylls av sång
kvällen innan jul innan julafton
fylls av grannar granna gullregn 
den trappan den kan aldrig aldrig dö den trappan