Hoppa till innehåll

Någon sänder
en signal
någon viskar söker dig
radiofyr till Kortvågsgatan
mellanvåg kristall jordled
letar du vid Radiotorget
sändare relä antenn

Någonstans här, alldeles här, vid Antenngatan, den ligger väl här, här
strax intill, här bodde min kusin, strax intill torget, Radiotorget, bodde min kusin.
Det är praktiskt, mycket praktiskt, säger Rut, att göra så, namnge gator runt ett tema, Radio runt ett torg.

mellanvåg kristall jordled

Det är smart, mycket smart, säger Rut, att göra så, namnge gator runt ett tema, så att man vet, vet var man skall leta så man finner, om man letar, så man finner sin kusin.

sändare relä antenn

Här, just här på Televisionsgatan, bor min väninna, strax intill, strax intill torget, där din kusin bodde, det är mycket praktiskt, att ha sin vän så nära, smart att namnge gator så.

Någon cyklar
köper fisk
någon bakar semlor här
kortdistans till Hörlursgatan
mikrofon kristall jordled 
lyssnar du vid Radiotorget
satellit relä antenn

Ett satellittorg, det var så man sa nittonhundra femtiotre när Radiotorget byggdes sa man så, sveriges första, en stad i staden, där allt skulle
finnas, den så kallade dagligvaruhandeln, smör, bröd, vicevärdar. Den så kallade sällanköpshandeln, skor, cyklar, tandvård. Det var också dans,
på Forum var det dans. 

gammeldans cancan foxtrot

Idag åker alla härifrån, alla bussar går till annat torg, torget på f, Frölunda torg går alla bussar till. Det hände något då, nittonhundra sextiosex, när torget på F byggdes.

satellit relä antenn

Och sen har det fortsatt. Alla åker, säger Rut. Alla åker till torget på F. Eller någon helt annanstans. 

Cyklar du på väg till havet
passerar du ett torg på R
något doftar
bröd från Pååls
dansar någon
vals på Forum
sänder någon
en signal
Mehran bakar
någon bygger
någon bygger hyreshus

Cyklar du på väg till havet
passerar du ett torg på R
slumrar smart som satellit
svävar tyst intill ett F