Kan mosaik
bit för bit
förvandla
bit för bit
skräck till lugn

det är värt ett försök
bit för bit
är det värt ett försök