Hoppa till innehåll

Tre vingar
tre gungor
ett fält

ett ställe
ett blått
en å

en arena
som lyfter
första andra tredje