Uppepå
ja som en platå
en låst platå
kom inte in
kom inte hit
det är vår platå
uppepå