Där står en 
kruka
med växter

Där står den
krukan 
med växter