Hoppa till innehåll

Här finns ett räcke som är draget som ett rep. Som om järn vore hampa. Knutet järn. Snott och
knutet igen. 
Lämna dahliorna bakom dig. Det är svårt. Men det går.

Ta tag i räcket. I repet. Dra dig upp. 
Väl uppe har du utsikt. Vid vackert väder ser du långt. Fotografera.

Håll i räcket när du går ner. Många har varit där. Här. Hållt i. Dragit sig upp. Före dig. Det
känner du.

Anslut till dahliorna. 

Botaniker för en stund eller endast flanör. Fotografera.
Vid vackert väder blir det vackert.

Slå ut med armarna.
Dofta.
Fotografera.