Hoppa till innehåll

Ko-ack-ack-ack 
Ko-ack-ack-ack 
Ko-ack-ack-ack-ack-a

en sång
som alla kan
på lekplats nittiofyra
räcker lusten inte riktigt till
en groda
som inte kan hoppa
en glänta 
som ingen vill hitta

ack ack ack ack a