Hoppa till innehåll

Luften är fri!
Luften är fri!

Marken kostar
bygg på höjden
egnahem på däck
egen härd
är guld värd
parkera här
slå rot
slå runt
blomma ut

Luften är fri!
Luften är fri!

Men arkitekten Erik Friberger suckade och sa:
Ett misslyckande. Ett radikalt exempel som köptes upp av de som hade råd att bygga ut,
bygga stort, slå rot, slå ut, blomstra flott i Kallebäck.

Nu frodas det runt Smörgatan. Gödslas generöst i gult och rött och blått och glas. Terrasser,
balkonger, högt och lågt. Det blomstras fritt och knoppas hit och dit.

Men poeten suckade och sa:
Det låter tjusigt men är föga värt med liknelser från växtriket.
Men luften, luften den är fri.