Hoppa till innehåll

Så slår klockan tolv
inte undgår det någon

kanske någon
klockan har slagit förr
tolv
och inte bara tolv

klockspelet har spelat förr
och inte bara tolv
det man hört en och två fjorton hundratvå gånger
hörs kanske inte längre

hörs
men ingen hör

de som aldrig varit där förut
tar snudd på av sig hatten
nickar till varandra
har ni hört

ett klockspel

platsen
som tillhör gruppen
människorna som gör platsen
namnet på platsen
som tillhör Peter Wieselgren
åkte land och rike runt
rådde bot på brännvinsdraken
vet gruppen inte så mycket om

hur mycket är klockan
fem i tolv

var inte rädda
spelet kan börja